Delegate Visit Ostrava-Bangalore

Delegates Visited from TU-Ostrava